Hmm, i förmiddags lade jag ut ett inlägg innan jag skrev på
FB men tydligen finns det inte här. Märkligt, säkert SBT som är orsaken =)

Jag skrev om att vi var på utvecklingssamtal med Felicia
igår, och att det gick bra. Hon sköter sitt skolarbete och de tycker att med
den attityden ska det inte bli några problem. Hon har hamnat i den högsta
matematikgruppen vilket hon inte riktigt fattar varför men verkar klara sig. Hon
ska byta grupp i idrotten då hon är i den grupp som läraren uttryckte det ”inte
så tävlingsinriktade gruppen”.

Peter och jag är glada att det går så bra för henne och att
hon trivs. Hon har skaffat några kamrater och även kommit underfund med vem hon
inte alls vill umgås med. Men hon säger att alla är trevliga mot henne så hon
klarar sig bra.

När vi kom till skolan igår fick vi lära oss ett nytt sätt
att ha utvecklingssamtal på. Alla lärare var samlade i aulan, de satt vid små
bord utmed väggarna och hade 2-3 stolar framför sig. Eleverna hade fått boka
tid till samtliga lärare de ville träffa men det verkade inte fungera. Man högg
den läraren man ville prata med när den var ledig och sen fick man max 10 minuter
hos varje lärare. Jag blev mest imponerad över att de kunde alla eleverna i
huvudet, eller så hittade de bara på =O

Idag har jag legat mest hela dagen då jag inte mått bra,
varit illamående och är fortfarande. De andra känner inget så förhoppningsvis
är det bara jag som åkt på något.

——

I wrote
earlier today but it seems to have gone missing. Strange, but probably PEBKAC
=)

I wrote
about that we yesterday went to Parent-Teacher Consultation and it went well.
Felicia is taking pride in her schoolwork and they don’t think she will have
any problems with that attitude. She is in the highest math-group which she can’t
really understand but she does well so she is fine. She will change group in PE
as she is, according to the PE teacher, “not in the group that is so
competitive”.

Peter and I
are glad that she is doing so well and that she likes it. She has gotten some
friends and also found out who she don’t want to be around. But she says that
everyone is nice to her, she is doing fine.

When we
came to school yesterday we learnt a new way to have Parent-Teacher
consultation in. All the teachers were in the auditorium sitting along the
sides with a small table in front of them and 2-3 chairs. The students had
booked appointment with those teachers they wanted to see but it didn’t seem to
work. You grabbed the teacher you wanted to see whenever she/he was free and
you only got a maximum of 10 minutes with each teacher. I was most impressed by
the fact that they knew about all the students by heart, or they just made it
up =O

Today I have
been laying most of the day as I haven’t felt well, been nauseous and still am.
The others are OK so hopefully they won’t get what I have.