Igår hade vi fantastiskt väder och solen strålade hela
dagen, det var inte så varmt men härligt. På fm var alla svenska fruar
hembjudna till Mia på förmiddagsfika. Det var himla trevligt då vi aldrig har
träffats alla samtidigt tidigare, nåja vi som är här nu i alla fall.

På vägen hem skulle jag bara inom affären för att handla
tvättmedel och smör (ska inte användas samtidigt) men som vanligt tar det en
faslig tid i affären. Smöret har jag koll på nu men tvättmedel och sköljmedel
har jag inte handlat innan så då ska man igenom alla 700 sorter för att se
vilken man ska ha. Dock upptäckte jag att flytande tvättmedel är dyrare här än
hemma.

På eftermiddagen hade jag lovat Felicia att baka havrekakor
och upptäcker när jag blandat allt utom en ingrediens att just den hade jag
inte hemma. Slängde bikarbonaten innan vi åkte för den hade gått ut för ett år
sedan (så ofta bakar jag alltså) så jag fick ta bakpulver men det gick bra.
Dock blev de väldigt smöriga trots att jag för omväxlingsskull faktiskt vägde
smöret.

På kvällen skulle Peter och jag på mottagning på Officers mässen
där kanadensarna bjöd på mingel, dryck och tilltugg. Peter jobbar bara ihop med
några av alla de som var där och jag tror att jag hälsade på fler än han
gjorde. Det var en trevlig tillställning i alla fall även om vi inte kände så
många.

Idag kommer Emelie och vi längtar alla efter henne. Nu
håller vi bara tummarna att ovädret som ska dra in över Storbritannien väntar
tills i natt eller struntar i det. Det hade för engelsmännen i söder varit bra
om det inte kom, det har gått hårt åt landet och många har fått lämna sina hem.
Även om det drabbar många hårt så är det trots allt i ett rikt land och händer
inte varje år så som det kan göra på många fattiga ställen. Premiärministern
har gått ut och sagt att pengar är inget problem men antar att han pratar om
infrastruktur och liknande, frågan är om de drabbade husägarna får ut något på
försäkringen (force majeure).

—-

Yesterday
the weather was wonderful and the sun was shining all day, it wasn’t warm but
still nice. In the morning all the Swedish wives were invited to Mia’s place
for coffee. It was really nice as we have never met all together before, at
least not the ones being here right now.

On the way
home I had to go quickly to the store and get butter and detergent (not to be
used together) but as usual it takes forever in the store. The butter I now
know which one and where it is but the detergent and fabric softener I haven’t bought
before so I had to through the entire variety. But I found out that liquid
detergent is more expensive here than in Sweden.

I had promised
Felicia that I would bake some oat cookies and realize once everything but one
ingredient were mixed that I didn’t have that at home. I threw the bicarbonate
away before moving as it had expired a year earlier (that’s how often I bake)
so yesterday I had to use baking powder instead which worked fine. The taste
was buttery even if I for a change actually took out the scale to get the right
amount of butter.

In the
evening Peter and I went to a reception at the NHQ Officer’s Mess held by the
Canadians. Peter works together with some of the people at the reception but I could
say hello to more people as I have met several of the wives. It was nice even
if we didn’t know so many.

Today Emelie
is coming and we are all looking forward to it and longing to see her. We keep
our fingers crossed that the storm they say will hit UK is coming tonight or
just don’t come. For the Brits in the south of England it would have been
better if it doesn’t come, all these storms and rain has been hard and many
people have had to leave their homes due to flooding. Even if it a lot of
people that are affected this is a rich country and it doesn’t happen every
year as it does in many poor countries. The prime minister have said that money
is no problem but I guess he is talking about infrastructure and similar
things, the question is if the house owners will get anything from the
insurance companies (force majeure).