I fredags så blåste det då upp på sen eftermiddagen, vi hade
koll på Emelies flyg som var lite försenat i starten från Kastrup. När det var
ca 40 minuter kvar innan hon skulle landa begav vi oss till Heathrow eftersom
vi inte visste hur lång tid det skulle ta dit i rusningstrafiken. När vi kom
till Heathrow såg vi att flyget var ytterligare försenat. Det var ju bara att
sätta sig ner och vänta och helt plötsligt ser vi att det inte finns någon
information alls för att sedan bli omdirigerat. Planet skulle ha landat 19:15
och nu var klockan nästan 21:00. Vi fick ta oss till avgångshallen för att
kunna få lite information av SAS om vart planet blivit av, de visste inte
heller från början. Till slut fick vi meddelande att de landat på Stansted och
att de skulle bussas ner till Heathrow. Vi väntade och väntade men de satt kvar
på planet på Stansted. Vi fick kontakt med Emelie och efter en stund bestämde
vi att vi skulle ta oss till Stansted eftersom det skulle spara oss tid (trodde
vi). Det tog oss nästan en timme för att ta oss till Stansted och när vi kom
fram hade planet ännu inte fått besked på när de skulle kunna få en gate. Det
var ju inte bara SAS som blivit omdirigerade till Stansted så utöver deras egen
trafik var det ytterligare 25 plan som skulle tas omhand. När vi väntat ett par
timmar så ringde Emelie och sa att piloten börjat tröttna på att vänta och
pratade om att om de inte fick hjälp snart så fick de vända åter till
Köpenhamn. Sen gick det snabbt och när klockan var 02:41 kom hon ut genom gaten
och en timme senare var vi hemma här, bara 8 timmar senare än vad vi tänkt.
Samtidigt var det bättre än som planet från Stockholm som blev omdirigerat till
Amsterdam.

Lördagen fick det bli sovmorgon för att återhämta oss innan
det var dags för Peter att göra om hela proceduren när vår gäster skulle komma.
Vi visste att de skulle bli något sena då de inte kom iväg från Köpenhamn och
det var fortfarande stora förseningar på Heathrow efter fredagens kaos. Men det
blåste mindre så vi hoppades att det inte skulle vara samma strul. Dessutom
hade vi kommit överens med gästerna att om det blev stora förseningar så skulle
de ta taxi. De kom något senare men fortfarande så att vi hann både äta middag
och umgås innan det var dags för sängen.

—-

On Friday
it became really windy in the afternoon, we did see that Emelie’s flight was a
bit delayed already in Copenhagen. When it was 40 minutes left before landing
we went to Heathrow to make sure to be there in time as we didn’t know how long
it would take during rush hour. When arriving at Heathrow see could see that
the flight had a new arriving time. The only thing to do was to sit down and
wait, all of a sudden there is no information at all and then it says Diverted.
The plane was supposed to land at 7:15pm and now it was almost 9pm. We had to
go over to the departure section to get some information from SAS where the
plane had been diverted to, they didn’t know at first. Finally they could tell
us that the flight had landed at Stansted and everyone would be taken to Heathrow.
We waited and waited but they were still on the plane at Stansted. We had
contact with Emelie and decided to go to Stansted to save some time (we thought
so at least). It took us almost an hour to drive to Stansted and arriving there
it we learnt that they still didn’t know anything about when they could get a
gate. Not only SAS had been diverted to Stansted, another 25 flights on top of
their own traffic. When been waiting for a couple of hours Emelie called and
said that the pilot started to get tired of waiting and had started to talk about
flying back to Copenhagen if they didn’t get any help soon. After that it wasn’t
long until we saw Emelie come through the doors at 2:41am and another hour
later we were at home. Just 8 hours later than planned. But we were lucky
because the flight coming from Stockholm that was supposed to land shortly
after Emelie had been diverted to Amsterdam.

We slept in on Saturday morning to get some of
the missed sleep and then Peter had to go to Heathrow again to pick our friends
up. We already knew they were being late as they didn’t leave Copenhagen on
time and there were still delays due to the chaos from Friday. But it wasn’t as
windy as the day before so we were hoping it would be better and we had also
decided that if there was this kind of delay again our guest would take a taxi
coming here. They were delayed but not very much and there was time for dinner
and talk before we had to go to bed.