Igår hade vi bokat en tur i East End och Whitechapel för att
höra mer om Jack the Ripper. Eftersom turen började halv 8 så bestämde vi att
åka dit och gå och äta någonstans i närheten. Vi var flera svenska familjer som
bokat samma tur vilket var kul för framförallt barnen som fick sällskap av
varandra.

På vägen dit så möte vi en av de andra familjerna och slog
följe till Brick Lane som ska ha de bästa curry-restaurangerna i London.
Märkligt nog landade vi på en argentinsk restaurang istället – Moo. Ingen stor
meny med mat, cocktail-listan var nog längre men vi fick alla något vi tyckte
om och det är väl det bästa.

Det var många som ville gå turen och vi var en stor grupp.
Fast jag tror att vi helt klart fick den bästa guiden. Han hade autentiska
kläder för tiden och var både kunnig och rolig att lyssna på. Han inte bara berättade
utan visade även bilder för att visa hur det såg ut 1888 när morden skedde, och
även hur offren såg ut. Vi gick i nästan två timmar fram och tillbaka i
Whitechapel och City of London där några av morden också skedde.

Det finns ju flera sådana här rundvandringar och alla säger
ju att de är bäst, vi fick denna rekommenderad av någon som också hade haft
samma guide och det är ju så att historian är ju egentligen den samma. Men vem
som berättar och hur denne berättar gör faktiskt massor.

Vi gick sedan vidare till en pub, The Bell, innan det var
dags att dra sig tillbaka mot Northwood. Vi var hemma strax efter midnatt och
fick byta tåg helt plötsligt då någon mindre intelligent person använde tåget
som toalett. Som tur var fanns det ett tåg som väntade in oss så vi fick inga
förseningar.

—–

Yesterday
we had booked a tour in East End and Whitechapel to hear more about Jack the
Ripper. As the tour began at 7:30 we decided to go earlier and eat something
nearby. We were 4 Swedish families that had booked the same tour which was fun
for mainly the kids who had each other’s company.

On our way
to find a restaurant we met one of the other families and went together to
Brick Lane who is said to have the best curry-houses in London. Strangely we
ended up at an Argentinian restaurant instead – Moo. The menu for food wasn’t long,
the cocktail menu were longer I think but we all had something to eat that we
found good and that is the most important thing.

As it was
many who wanted to do this tour we were a large group. I’m sure that we got the
best guide. He had authentic clothes from the time and was both knowing and witty
to listen to. He wasn’t just talking, he showed pictures from how it looked in
1888 when the murders were committed and also how the victims presumably looked
like. We walked for almost 2 hours in Whitechapel and City of London where some
of the murders were committed.

There are
several of this tours and companies performing them and everyone says theirs
are the best, we had this recommended by someone who had had the same guide and
the history is actually the same. But who is telling it and how this person
does it is the difference.

We then
went on to a pub, The Bell, before heading home to Northwood. We were home
shortly after midnight and had to change train all of a sudden as someone
without any intelligence had used it as a toilet. Luckily there were another
train waiting for us at the station so we had no delays.