Midsommar firades tillsammans med några av de andra svenska
familjerna hos en familj som inte bor långt härifrån. Det var fint väder och
det serverades Janssons frestelse, laxsallad, potatis, gräddfil, silltårta och
flera olika sorters sill. Senare på kvällen grillade vi.

Det var dans runt midsommarstång och 7 kamp (egentligen en
mindre då Peter och Stefan tog sönder repet), nubbevisor och osäkert väder,
precis som det är hemma också.

Vi hade så trevligt att vi på lördagen träffades igen i Hyde
Park för picknik tillsammans med över 4000 andra svenskar, fast vi höll oss i
utkanten för att inte dra upp medelåldern alltför mycket. Vi träffade även ett
annat svenskt par som vi tidigare inte träffat.

När jag såg honom tyckte jag att han liknade en kompis som
är från Malmö vilket denna killen också var. Vi började prata om vart alla
bodde och när vi sa att vi bodde i Karlskrona sa han att han jobbat på Telenor.
Samtidigt som jag fast mina sista år och inte på samma avdelning – han tyckte
att jag sett bekant ut. Det visade sig också att samma kille bott på samma gata
som Malin (gårdagens värdinna) under samma år.

Tala om att världen är liten ibland.

Söndagen åkte jag och Felicia in till London där det var ett
event: West End live – de sjöng från samtliga musikaler som går just nu i
London. Det var mycket folk men eftersom vi var där direkt när det började vid
12 så tog det bara 2 minuter att komma in. Solen brände på ganska så bra så
kanske var det därför det inte var så himla trångt inne. Cecilia och Linnea som
skulle möta upp oss där kom senare och då var kön så lång att det skulle tagit
dem lång tid att komma in. Eftersom Felicia och jag vid det laget höll på att
Trafalgar Square så valde vi att lämna inhägnaden och gå ut till dem. Vi kunde
höra men fick stå i skuggan. Vi valde sen att fortsätta till Leicester Square
där man kunde titta på kostymer och även prova om man ville. Mann fick även se
bilar från olika filminspelningar så som James Bond.

Tjejerna skulle på bio på kvällen och jag var tvungen att
hämta ut biljetterna då vi beställt dem online. Först gick vi och åt på Ed’s
för att sen sakta röra oss mot biografen. Cecilia och jag lämnade sen tjejerna
och åkte hem, för Felicia var det första gången som hon skulle ta sig helt
själv hem (Linnea bor inte alls åt detta hållet).

Det gick bra med 3 av 4 tunnelbanelinjer men på sista bytet
rusade hon på tåget som stod inne och givetvis var det det ända som hon inte
skulle ta. Nåja, eftersom Peter skulle hämta henne vid tunnelbanan spelade det
inte så stor roll. Det var lite längre att köra men inte så farligt.

….

Midsummer
we celebrated together with other Swedish families at a family who don’t live
very far away. It was lovely weather and we had Jansson’s temptation, salmon
salad, potatoes, sour cream, herring cake and several different types of
pickles herrings. Later in the evening we barbequed.

It was dancing
around the midsummer pole and hepthatlon (actually one less as Peter and Stefan
broke the rope), drinking songs and weather that looked like it was going to go
bad, just as home.

We had such
a great time together so we continued the next day by having a picnic in Hyde
Park together with 4000 other Swedes, but we kept to the side not to raise the
age with several years. We also met a new Swedish couple which we hadn’t met
before.

When I saw
him I said to Peter that he looked like a colleague of him who also is from
Malmö just as this guy. We started to talk about where we had lived before and
when I said we had lived in Karlskrona he told us that he had work at Telenor.
At the same time as me, not the same department and just the last few years
when I was there – he had thought that I looked familiar. Then it appeared that
the same guy and Malin (the hostess from the evening before) had lived on the
same street at the same time.

Talk about
that the world is small.

During Sunday
Felicia and I went to London for an event: West End Live at Trafalgar Square –
where they sang songs from all the musical that’s on right now in London. It
was a lot of people but as we were there when it started at noon it only took us
2 minutes to get in. The sun was burning nicely and maybe that’s why it wasn’t that
crowded inside. Cecilia and Linnea was going to join us there but they came
later and then the queues where huge and it would have taken them very long to get
in. As Felicia and I at this time was melting we decided to go outside and join
them and just listen from the shadow. We stayed for a while and then went to
Leicester Square where you could look at the costumes and even try them on. You
could also see some cars that was in different movies such as James Bond.

The girls
were going to the movie in the evening and I had to pick up the tickets as I had
ordered them online. But first we went to Ed’s for some food and then slowly
move towards the movie theater. Cecilia and I left the girls and went home, for
Felicia it was the first time to go home alone (Linnea don’t live in this part
of London).

It went well with 3 out of 4 trains but with the
last one she just rushed on the train that was there and didn’t check it. It was
the only one she couldn’t take. Well it didn’t matter as she was being picked
up by Peter at the station and it wasn’t that much further to drive.