Jag spenderade ett par dagar i Schweiz för att delta i min
kusins bröllop. Flög ner på torsdags eftermiddagen och blev hämtad av mina
föräldrar. Vi åkte sen vidare till min farfars hemby där min farbror bor.

Sist jag var hos dem var när Felicia var 8 månader gammal,
mamma och jag tog barnen på semester till Schweiz och Österrike. Tyvärr råkade
min mamma ut för en olycka och av någon anledning har jag inte återvänt. Farmor
och farfar hade redan varit borta i några år och det blev inte att vi åkte ner
igen.

Byn min farfar är född i är väldigt lite men vissa svenskar
har nog hört namnet ändå, byn heter Fruthwilen och idag bor vår egen
rallystjärna Tina Thörner där (fast jag vet inte vart trots att det är litet…)
Farfar hade säkert vetat men de kvarvarande släktingarna hade aldrig hört hennes
namn och har inte heller samma koll.

På fredagen så åkte vi till kyrkogården och hälsade på
farmor och farfar. Man minns dem inte mer för att man är där men kyrkogården
ligger vackert och det är en fridfull plats att minnas på.

Min farbror bor i huset bredvid och min faster som äger sina
föräldrars hus hyr ut det. Det har väl kanske inte hänt så mycket med huset
förutom att någon hyresgäst genom åren satt upp ett fult stängsel.

På lördagen var det så dags för att bröllopet som var en bit
bort i Stammheim. Bröllopet var uppdelat i 3 delar, först i kyrkan där de hade
en kör som sjöng för dem och fantastiskt rolig präst. Efter kyrkan gick vi
vidare till ett vinställe där det serverades snittar, vin och öl för alla.
Bruden anlände till häst ledd av brudgummen och efter ett par timmar droppade
hälften av gästerna av. Vi andra var bjudna på bröllopsmiddagen/festen i ett
närliggande värdshus.

Det var olika lekar och aktiviteter under kvällen och en
massa springande in och ut. Det var mycket trevligt men till slut fick vi ge
oss och åka hem.

Övriga dagar så var det besök hos kusiner och andra
släktingar innan jag på tisdagen begav mig hemåt igen. Tyvärr hann jag aldrig
ut till Österrike då vi inte fick ihop det med alla besök.

Vi hade fantastiskt väder hela tiden och riktigt varmt.

Emelie kom till England tillsammans med sin kompis Rebecca
på söndagen så de var här tillsammans med Peter och Felicia när jag kom hem.

I spent a
few days in Switzerland to attend my cousins wedding. Flew down on Thursday
afternoon and was picked up by my parents. We then went to my grandfather’s
home village where my uncle lives.

Last time I
was there was when Felicia was 8 months old, mum and I took the girls on vacation
to Switzerland and Austria. Sadly my mum had an accident and for some strange
reason I never returned. My grandparents had been gone for some years and it
just didn’t happen that I went back.

The village
my grandfather is born in is very small but for some Swedes the name might be
familiar, the name of the village is Fruthwilen and today Sweden’s own rally
star Tina Thörner lives there (but I don’t know where even if its small…)
Granddad would have known but my other relatives had never heard her name and don’t
have some knowledge of all the new people in the village.

Friday we
went to the churchyard and visited my grandparent’s grave. You don’t remember
them better there but this churchyard is so beautiful and peaceful to remember
people you loved.

My uncle
lives in the house next to my grandparent’s old house and my aunt owns the
house and rents it out. It looks more or less the same except that one of the
tenants have put up an ugly fence once.

Saturday it
was time for the wedding which was in a village called Stammheim. The wedding
was divided into 3 parts, first church where they had the ceremony, a choir
singing for them and a really funny priest. After the church we went to a
winery where some finger food was served as well as wine and beer for everyone.
The bride arrived on a horse led by the
groom and after a few hours people started to leave. The rest was invited to
attend the wedding dinner/party at a nearby inn.

It was
different games and activities during the evening and nice food. It was really
nice but eventually we had to give in and go home.

The rest of
the time was spent by visiting cousins and other relatives before I went home again
on Tuesday. Sadly I didn’t have time to go to Austria this time.

We had wonderful
weather during the entire stay as well as really hot.

Emelie and
her friend Rebecca had arrived on Sunday so they were here together with
Felicia and Peter when I came home.