I fredags gick sommarbalen av stapeln och vi skulle dit. Våra
brittiska vänner som vi träffade i San Diego skulle bo här då de bor i söder om Lincoln.

Jonathan och Kim anlände på eftermiddagen och vi fick ett
par timmar tillsammans att prata om vad som hänt sen vi träffades sist (i San
Diego 2006). Det var mycket trevligt och tänk att det redan är 8 år sedan vi
flyttade.

Temat för balen var Alice i Underlandet och i dörren möttes
vi av Alice, drottningen Hjärter Dam och Hattmakaren. Nu är inte balerna här
som hemma där det är långdragna middagar och så. När vi kom upp till mässen så
tittade vi vart vi skulle sitta innan vi gick in för fördrinken. Minglade runt
och såg några av de som vi kände. Det var runt 400 personer på balen men aldrig
att det kändes trångt eller mycket. Vi satt 12 runt varje bord, eller skulle i
alla fall ha gjort det, fördelade på 2 plan.

Vid vårt bord var det bara 1 par till när vi skulle sätta
oss och vi satte oss tillsammans, så småningom kom det 2 par till som satte sig
i andra änden av bordet. Vet inte var de andra paren tog vägen men där satt vi
i vars en ände. Gjorde absolut inget då vi fick ett mycket trevligt sällskap.

De var från Spanien och har varit här i 1 år redan men inte
deltagit i så mycket då deras son var med om en bilolycka strax innan jul och
det har varit mycket för henne med att köra hit och dit. Men när vi pratat en
stund så visade det sig att han var också utbåtare och hade varit med i
Stockholm när Sveriges ubåtsvapen firade 100 år. Frun hade då också varit i
Stockholm och de tyckte mycket om det de hade sett. När vi sitter och pratar
kommer det så småningom fram att de var på spanska ambassadens mottagning de
hade den veckan för ubåtsfolket och se det var vi med. Alltså har vi varit på
mottagning tillsammans 10 år tidigare… Snacka om att världen är liten.

Maten var så där, men det hade vi fått berättat för oss
innan så vi hade inte stora förväntningar. Förrätten stod på borden när vi
satte oss och varmrätten var uppställning som i skolmatsalen efter nummer på
bordet. När alla vid bordet ätit upp så reste sig folk och gick in till
efterrättsbuffén som intogs stående. Den efterrättsbuffén – chokladfontän,
bakelser, frukt, petit-chou torn, cupcakes, en massa andra kakor osv.

På denna bal fanns det ett rum där man kunde ta foton, en
spådam, pariserhjul, radiobilar, skjutbana, boll-kastning, roulett, blackjack
och dans. Inte precis vad vi är vana vid från baler i Sverige, men helt klart
ska vi gå på nästa.

Vi missade barbeque men hann med ”frukost” innan vi gick
hem. Hörde efteråt att vi inte missade något och vi kunde ha skippat frukosten
också då den bara bestod av en torr bulle, baconskivor och lite HP-sås. Vi var
hemma vid 3 och då stupade vi i säng – herregud en är ju inte van att vara uppe
så sent längre…

……….

Last Friday
it was the Summer ball and we were going. Our British friends whom we got to
know in San Diego were coming and staying over as they live south of Lincoln.

Jonathan
and Kim arrived in the afternoon and we got a couple of hours to chat away
about what has happened since we last met (in San Diego 2006). It was really
nice and hard to believe it’s already 8 years ago.

The theme
of the ball was Alice in Wonderland and at the entrance we were met by Alice, Queen
of Heart and the Hatmaker. The balls
here is nothing like the ones in Sweden with long dinner and a lot of sitting
still. When getting upstairs to the mess we checked where to sit before getting
the welcome drink. Walking around and saw some of the people we know by now. It
was about 400 guests but it never felt crowded or too much. We were 6 couples
at each table, or should at least be, spread on 2 floors.

At our
table it was only 1 other couple when it was time to be seated and we sat next
to them, after a while 2 more couples came but the sat down at the other end of
the table. Don’t know why the two other couples didn’t show up. Looked a little
strange with people at the ends and no one in the middle, but it was OK as we
had a great time with our company.

They were
from Spain and have been here for about 1 year already but hasn’t participated
in so many activities as their son had a car accident just before Christmas and
she has been busy driving to and from hospitals. After talking for a while we
realized that he was also a submariner and had been in Stockholm during the Swedish
Submarine Force centennial celebration. The wife had been there too during this
week and they liked Stockholm a lot. While talking, we also realize that we all
attended the reception at the Spanish Embassy. We had been to the same party
ten years ago… Talk about a small world.

The food
was not very good but we had been warned and didn’t expect much. The starter
was at the table when we were seated and the main course was to be picked up as
in a school cantina in Sweden according to the number at the table. When
everyone was done at your table people left and walked over to the dessert
buffet which was to be eaten standing. The dessert buffet – chocolate fountain,
pastries, fruit, cream puff tower, cupcakes, a lot of other cakes, etc.

At this
ball you also had a room where you could have you picture taken, a fortune
teller, sketch maker, Ferris wheel, radio cars, shooting range, throwing of
balls, roulette, blackjack and dancing. Not exactly what we have in Sweden when
attending a ball, but we will attend next one for sure.

We missed
the barbeque but could have breakfast before leaving. Heard afterwards that the
barbeque wasn’t that good and the breakfast was a bun, bacon and some brown
sauce. We were home at 3 am and then it didn’t take long until we were all
asleep – not use to be up that late anymore…